I Nagroda — SMOL Architekt

Wyniki konkursu na projekt zabudowy i zagospodarowania głównej osi kompozycyjnej Gdyni – Pirs Przyszłości

I Nagroda
50 000 zł

autor
SMOL Architekt

zespół projektowy
Tomasz Smol, Edyta Smol


opinia jury

Podstawowym elementem budującym założenie przestrzenne jest nadziemna promenada usytuowana wzdłuż głównej osi kompozycyjnej, zakończona tarasem widokowym o kolistym rzeźbiarskim kształcie.
Zaproponowane rozwiązania projektowe uzupełniają i podkreślają główną oś kompozycyjną, tworząc trasę widokową otwierającą panoramę zarówno na port jak i Zatokę Gdańską. Praca wskazuje więc oryginalne rozwiązanie problemu zapewnienia wizualnego kontaktu z przestrzenią morza i portu, otwierając dla nich sekwencję kolejnych widoków na całej długości pirsu. Na uwagę zasługuje również koncepcja zejścia po stopniach do morza na praktycznie całej szerokości zakończenia pirsu, co stwarza rodzaj symbolicznego zejścia lądu do wody.
Ważnym elementem pracy jest zaprojektowany na końcu Mola Południowego wielofunkcyjny plac miejski przeznaczony na wszelkiego rodzaju wydarzenia kulturalne i sportowe. Uwagę zwraca również zaproponowany pasaż, zawierający modułowe obiekty kubaturowe przeznaczone na drobne usługi, umożliwiający spacery nawet w niesprzyjających warunkach pogodowych. Istotnym nowo projektowanym budynkiem jest obiekt muzealny na potrzeby obsługi statku – muzeum „Dar Pomorza”.
Autorzy zachowują tereny zielone wraz z wysokimi drzewami w pobliżu Skweru Kościuszki, przewidując jednocześnie uzupełnienie istniejących przestrzeni o nowe kompozycje roślinne.
Forma architektoniczna promenady nadziemnej zakończona wygiętą wstęgą wysuniętego w morze tarasu widokowego, drobne pawilony usługowe i mała architektura, nawiązują do modernistycznego dziedzictwa architektury Gdyni z charakterystycznymi zaokrąglonymi narożnikami, jasną kolorystyką i marynistycznymi detalami, podkreślając w ten sposób tożsamość miasta.
Sąd Konkursowy zwraca jednak uwagę na niefortunnie zaplanowany zjazd do parkingu podziemnego w osi Skweru Kościuszki, który uniemożliwiałby organizację cyklicznych imprez rocznicowych. Przestrzeń ta powinna być dedykowana pieszym. W ewentualnych dalszych fazach projektowych zwycięskiej koncepcji należałoby wziąć pod uwagę politykę parkingową miasta zakładającą ograniczenie ruchu samochodowego w śródmieściu.

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE