I Nagroda — Inicjatywa Projektowa

Wyniki konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania Placu 3 Maja w Wołominie. „Odetchnij na Placu 3 Maja”

I Nagroda
30 000 zł

autor
Inicjatywa Projektowa


opinia jury

Praca przedstawia najwyższe spośród prac konkursowych walory kompozycyjne zarówno urbanistyczne, architektoniczne jak i wzornicze. Praca wyróżnia się prawidłowymi dyspozycjami programowo-przestrzennymi dla zadanego obszaru wnętrza urbanistycznego – placu (prawidłową decyzją jest podział przestrzenny placu na strefy funkcjonalne). Uzyskano prawidłowe proporcje poszczególnych przestrzeni placu, jak również pomiędzy powierzchnią placu a powierzchnią mocno zazielenioną. Prawidłowa w skali wnętrza miejskiego wielkość terenu zielonego, w którym znalazła się propozycja retencji wody w postaci zastosowania ogrodów deszczowych dobrze odpowiada na problem miejskich wysp ciepła i uzyskanie odpowiedniego mikroklimatu.

Za bardzo interesujące uznano otwarcie placu na ciąg ulicy Kościelnej, jako istotnego elementu w układzie przestrzeni publicznych miasta. Dobrym rozwiązaniem jest zamknięcie dla ruchu kołowego odcinka ulicy Kościelnej oraz stworzenie małego pasażu miejskiego, który jest wprowadzeniem do przestrzeni otwartego placu. Zabieg ten jest rozwiązaniem, które może znacząco wpłynąć na uspokojenie ruchu wokół placu, a zarazem może sprzyjać pojawieniu się na placu usług centrotwórczych m.in. gastronomicznych.

Prawidłowym rozwiązaniem jest też „uwolnienie” od parkingów zachodniej krawędzi strefy swobodnego wypoczynku na placu i przeniesienie parkowania na stronę zabudowy z usługami w pierzei ulicy Adama Mickiewicza. Ciekawym elementem spinającym a jednocześnie definiującym przestrzeń placu jest wielofunkcyjny modułowy mebel miejski, którego forma strefuje przestrzeń jednocześnie łącząc poszczególne jej części.

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
SIATKA - METAL - PROGRESS
Ekologiczne nawierzchnie brukowe
INSPIRACJE