I nagroda — Granity Skwara Group

Wyniki konkursu na projekt nowego posadowienia pomnika Gabriela Narutowicza i zagospodarowania jego otoczenia na pl. Narutowicza

I Nagroda
25 000 złotych
oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki

autorzy
Mariusz Skwara, Sebastian Skwara, Monika Lewandowska i Piotr Kudelski 


opinia jury

Pracę uznano za najlepszą ze względu na wartości artystyczne. Zaproponowana prosta, czytelna forma umiejętnie eksponuje walory artystyczne rzeźby Edwarda Wittiga. Półkoliście usytuowane wokół popiersia pylony/płyty harmonijnie wpiszą się w przestrzeń przebudowanego placu, podkreślając centralny punkt kompozycji i główny element pomnika – popiersie na nowym cokole" – czytamy w uzasadnieniu przyznania pierwszej nagrody. „Motyw pylonów/płyt kojarzący się z kolumnadą nawiązuje do stylistki dwudziestolecia międzywojennego, chociaż zastosowane reliefy przedstawiające maskę pośmiertną wzbudziły dyskusję wśród jury konkursowego. Koncepcja w znacznym stopniu odpowiada wytycznym zamawiającego wskazanym w regulaminie konkursu

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
SIATKA - METAL - PROGRESS
Ekologiczne nawierzchnie brukowe
INSPIRACJE