I Nagroda — PROLOG

Wyniki konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej bazy warsztatowej Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego — HIPERBAZA w Świdwinie

I Nagroda
30 tys. zł brutto
oraz zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowej przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego dla najlepszej pracy w konkursie

autorzy
PROLOG
skład zespołu autorskiego
Mirabela Anna Jurczenko, Bartosz Kowal, Wojciech Mazan, Bartłomiej Przemysław Poteralski, Apolonia Slesarow


opinia jury
Pracę nagrodzono za wykreowanie kompozycji przestrzennej, która wzbogaca i umacnia układ przestrzenny „kampusu” szkoły, w oryginalny i udany sposób integrując nowe obiekty z istniejącymi oraz tworząc atrakcyjny dziedziniec — zwornik całego układu urbanistycznego. Niezwykle istotnym elementem koncepcji jest logiczne strefowanie zróżnicowanych aktywności edukacyjnych, pozwalając na ich bezkolizyjne współistnienie. Na uwagę zasługuje również przestrzeń wewnętrzna budynku głównego, która znakomicie wspiera tworzenie więzi społecznych pomiędzy wszystkimi użytkownikami szkoły. Nie do przecenienia są możliwości proponowanego rozwiązania w zakresie etapowania i fleksybilności funkcjonalnej rozwiązania.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE