I Nagroda — Restudio Jacaszek Architekci

Wyniki konkursu na zagospodarowanie brzegów jeziora Guzianka Duża

I Nagroda
35 000 zł brutto
zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki
na wykonanie pokonkursowej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

autorzy
Restudio Jacaszek Architekci

zespół autorski
Rafał Jacaszek, Maciej Jacaszek, Marta Marszałek, Piotr Woszczalski, Filip Murzhak


opinia jury

praca została nagrodzona za klarowną i atrakcyjną kompozycję urbanistyczną przeprowadzoną z bardzo dużą wrażliwością dla zastanego kontekstu. Sąd konkursowy wysoko ocenił trafność decyzji uwzględniających wszystkie uwarunkowania lokalne. Czysta dyspozycja obiektów umowżliwia odrębne ich funkcjonowanie oraz właściwe etapowanie inwestycji. Bardzo trafne wydają się decyzje nawiązujące do postindustrialnej historii miejsca. Praca zachowuje niezwykle cenne walory krajobrazowe, a jednocześnie buduje atrakcyjny program funkcjonalny z dużym potencjałem rozwojowym.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE