I Nagroda — Martyna Domaradzka, Marta Staniszewska

Wyniki studenckiego konkursu na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną zagospodarowania terenów przy ul. F. Roosevelta w Poznaniu

I Nagroda
7 tys. zł brutto

autorki
Martyna Domaradzka, Marta Staniszewska

uczelnia
Wydział Architektury Uniwersytetu Artystycznego im. M. Abakanowicz w Poznaniu


opinia jury

Praca nagrodzona została za wyczerpujące odpowiedzi w szerszym zakresie niż tylko dziura toruńska. W przekonujący sposób udało się pokazać, że ulica Roosevelt może być ograniczona do minimum i przekształcona w ciąg zielony - przyjazny i dostępny dla mieszkańców. Jednocześnie nie zmniejsza się przepustowości tej ważnej miejskiej arterii poprzez wprowadzenie zespołów peronów równoległych i ograniczenie przystanków do 3 stacji, wprowadzenie dodatkowego skrętu w kierunku Ławicy. Zabieg taki umożliwia maksymalne wykorzystanie terenu na gruncie rodzimym dla zieleni tak w części południowej jak i północnej, parkowej. Stworzona nowa obudowa ulicy Roosevelta w formie rozczłonkowanej pierzei, umożliwia nadal na wgląd w część historyczną — dzielnicę cesarską.

Jedyne zastrzeżenie sądu budzi kształtowany podziemny układ drogowy oraz kubatura zamykająca od północy projektowaną pierzeję, której formę uznano za przeskalowaną w stosunku do secesyjnych budynków od strony Jeżyc. Także kładka, dublująca Most Teatralny, uznano również za przeskalowaną i zbędną. Mimo powyższych uwag praca, poprzez szerszy kontekst oraz nowatorskie spojrzenie na obecny stan zagospodarowania może z powodzeniem stanowić wkład do założeń przyszłego planu zagospodarowania terenu.

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE