I Nagroda — Alicja Maculewicz

Wyniki konkursu architektonicznego na koncepcję zagospodarowania byłego targowiska Flora w Jeleniej Górze

I Nagroda
35 tys. zł brutto

zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na uszczegółowienie pracy konkursowej, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz sformułowanie wytycznych do nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

autorka
Alicja Maculewicz

projekt
Zielony Kwartał


uzasadnienie jury

Autorka projektu Zielony Kwartał zaproponowała spójną kompozycję urbanistyczną i krajobrazową hortus conclusus oraz racjonalne ekonomicznie proporcje nowej zabudowy mieszkaniowej, targowiska i terenu zieleni. Autorka nadała przestrzeni byłego Targowiska Flora właściwą strukturę i skalę małomiejskiego placu poprzez wprowadzenie wolnostojącej zabudowy mieszkalno-usługowej położonej w niższej części działki oraz zielonych fasad lasów wokół placu. Projekt ma dużą wartość przyrodniczą, łącząc w sobie bioróżnorodne kieszonkowe lasy Miyawakiego, sadzawkę hydrobotaniczną, architekturę dla awifauny oraz wybieg dla psów. Projekt Zielonego Kwartału doskonale wpisuje się w urbanistyczną, krajobrazową, społeczną i ekonomiczną strukturę Jeleniej Góry, ma również szansę stać się elementem systemu przyrodniczego miasta i atrakcyjnym terenem śródmiejskim miejscem zamieszkania.

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE