I Nagroda w kategorii Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, rok 2021 — Katarzyna Orzechowska, Maria Zimnoch

Wyniki Konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich oddziału Kraków na najlepsze magisterskie prace dyplomowe z zakresu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego oraz Architektury Krajobrazu obronione w latach 2019-2021

I Nagroda w kategorii Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, rok 2021

autorki
Katarzyna Orzechowska, Maria Zimnoch

praca
„Rewitalizuj, reaktywuj, REKOMBINUJ! Koncepcja miasta cyrkularnego na terenie Huty im. T. Sendzimira w Krakowie”

promotorka
dr Agnieszka Matusik


opinia jury

W pracy przedstawiono szerokie ujęcie zagadnień urbanistycznych, z uwzględnieniem współczesnych problemów miast.
Pomysł adaptacji przestrzeni huty stali do nowej funkcji miasta cyrkularnego jest odpowiedzią na potrzeby tego miejsca, głównie
uwzględnienie jej dziedzictwa przemysłowego i wykorzystaniem potencjału Kombinatu.
Jury doceniło oryginalność, wybrane metody analiz, sposób prezentacji zagadnień.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE