I Nagroda w kategorii „Futuwawa” — „Powietrze jest architekturą. Warszawa mikroklimatów” (Simone De Iacobis, Małgorzata Kuciewicz)

FUTUWAWA V EDYCJA

I Nagroda w kategorii „Futuwawa”

projekt
„Powietrze jest architekturą. Warszawa mikroklimatów”

autorzy
Simone De Iacobis, Małgorzata Kuciewicz


opis projektu

Na Warszawę przyszłości wpływ ma lokalna meteorologia – struktura miasta jest przekształcana tak, by wzmacniać naturalne przewietrzanie, obieg wody w krajobrazie, tworzenie się korzystnych mikroklimatów. Wspólnota ludzi, zwierząt i roślin potęguje wybrane cechy pogody, by przeciwdziałać przyszłym problemom z klimatem i umożliwić celebrowanie ulotnych zjawisk atmosferycznych.

opinia jury

Projekt jest autorską i świadomą refleksją nad znaczeniem powietrza w mieście. Proponuje kreację przyszłości nie przez budowanie, ale przez odwrót od tradycyjnie rozumianej infrastruktury na rzecz podtrzymywania mikroklimatów, symbiozy z naturą, powietrzem i wodą. Nie tylko kreuje pewne doznanie miasta, między innymi przez odczuwanie temperatury, wilgotności czy zjawisk atmosferycznych i pogodowych, ale też proponuje drogę wyjścia z narastających problemów związanych z katastrofą klimatyczną. Spojrzenie na miasto przez pryzmat ulotnego żywiołu, jakim jest powietrze, które daje życie, a jednocześnie zgodnie z tradycją jest nośnikiem myśli, zachęca nas do przekroczenia modernistycznego paradygmatu. Ilustracje czytelnie i poetycko dopełniają specjalistyczne rozważania i zachęcają do wejścia w świat projektu.

Więcej o projekcie „Powietrze jest architekturą. Warszawa mikroklimatów”.

Głos został już oddany

Pełna deska tarasowa perfekcyjnie imitująca drewno
Laminaty architektoniczne EASYDECOR – połączenie atrakcyjności z użytecznością
Schody strychowe i modułowe, wyłazy dachowe
INSPIRACJE