I Nagroda w kategorii Przestrzeń publiczna — Biuro Projektów Lewicki Łatak

Wyniki konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza, edycja 2022

I Nagroda w kategorii Przestrzeń publiczna

autorzy
Biuro Projektów Lewicki Łatak

zespół projektowy
Kazimierz Łatak, Piotr Lewicki

współpraca
Mateusz Manecki, Marek Sanecki, Olga Dobrzyńska, Piotr Łatak

projekt
Kładka pieszo-rowerowa z zapory na Wzgórze Zamkowe w Dobczycach


opinia jury
Praca nagrodzona została za wrażliwe wkomponowanie obiektu inżynieryjnego w złożony kontekst formalno-funkcjonalny oraz skomplikowaną topografię terenu, za skromną formę nierywalizującą z kontekstem krajobrazowym.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE