I Nagroda — Muro Architekci, Lachman Pabich Architekci, Pracownia Architektoniczna „Projektownia”

Wyniki konkursu na opracowanie architektoniczno-budowlanej koncepcji projektowej Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

I Nagroda

75 000 złotych brutto oraz w zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu szczegółowego opracowania dokumentacji projektowej umożliwiającej inwestycję

pracownie

Muro Architekci, Lachman Pabich Architekci (Krystyna Lechamn-Pabich) i Pracownia Architektoniczna „Projektownia”


uzasadnienie sądu konkursowego

Zdaniem sądu konkursowego praca wykonana przez trzy współpracujące ze sobą pracownie z Łodzi w największym stopniu odpowiada kryteriom zawartym w regulaminie konkursu. Przyjęte założenia dla całego terenu, jak i pojedynczego obiektu w sposób niebudzący wątpliwości odpowiadają na wyobrażenia i oczekiwania sformułowane w regulaminie konkursu. Przeprowadzona kwerenda historyczna i krajobrazowa w przypadku tej pracy dała podstawę do zaproponowania wysokiej jakości rozwiązań. Na uwagę zasługuje też wysoki poziom kompozycji przestrzennych i krajobrazowych, podkreślających charakter miejsca i uwzględniający przywrócenie historycznego układu komunikacyjnego. Jak wiemy, na terenie półwyspu istnieje wiele nawarstwień – historyczne, powojenne. Jest wiele obiektów, które chcemy zachować, są obiekty, które będą musiały ulec rozbiórce, aby nie zatracać właściwego zapisu historii. Praca ta charakteryzuje się wysokiej jakości rozwiązaniami architektonicznymi. Za niezwykle cenne uznano ukształtowanie wejścia do głównego obiektu Muzeum w formie szczeliny, która stanowi symboliczny walor zagłębienia się w przeszłość. W udany sposób praca ta realizuje koncepcję upowszechniania wiedzy o bohaterskiej obronie Westerplatte, a jednocześnie zapewnia ochronę, utrzymanie i rewaloryzację obiektów architektury militarnej znajdujących się na tym terenie — powiedziała prof. Lucyna Nyka.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE