I Nagroda — ISBA Grupa Projektowa

Wyniki konkursu na koncepcję architektoniczną wieży widokowej w Parku im. Jana III Sobieskiego

I Nagroda
15 000 zł brutto

pracownia
ISBA Grupa Projektowa

zespół projektowy
Joanna Styrylska, Agnieszka Kotschy, Magdalena Dymna, Patrycja Jędra i Tomasz Boniecki

współpraca
Marcin Musiał, Dorota Pillach


opis autorski

ZAŁOŻENIA IDEOWE

Nowa miejska wieża Wałbrzycha
Nowa wieża widokowa stanąć ma w parku imienia Jana III Sobieskiego, położonym w ścisłym centrum miasta. Park góruje nad śródmieściem Wałbrzycha, już teraz rozciąga się z jego zboczy widok na znaczną część miasta – w kierunku Śródmieścia, Starego Zdroju i Nowego Miasta.

Jednym z najwyższych punktów Parku jest wzgórze Schillera. Na wzgórzu w 1908 roku powstał dom wycieczkowy, po wojnie przekształcony w Harcówkę. W ostatnich latach Harcówka powróciła do historycznej funkcji stając się jedną z atrakcji parku. Wieża, planowana na jednym z sąsiadujących z Harcówką tarasów, spowoduje wzrost atrakcyjności miejsca, parku i całego miasta. Realizacja wieży zapewni możliwość w pełni panoramicznego spojrzenia na centrum i okolice miasta, bez ograniczeń stwarzanych przez rozrośnięte korony drzew.

Lokalizacja Wieży determinuje jej formę. Wieża znajduje się w parku w otoczeniu drzew, ale jednocześnie staje się dominującym elementem miejskiego pejzażu. Percepcja obiektu odbywać się będzie z co najmniej dwóch perspektyw. Percepcja z poziomu człowieka, z którego dostrzegać będzie się detale architektury oraz percepcja z dalszej perspektywy, z której wieża stanie się kolejnym elementem sylwetki Wałbrzycha.

Nową wieżę zaprojektowano jako wieżę miejską – o zdyscyplinowanej geometrycznie i industrialnej w charakterze formie, odzwierciedlającej przemysłowe korzenie i tradycję miasta. Wysokość wieży wyznaczono tak, aby mogła spełniać swoją funkcję –wznosząc się ponad korony drzew parku Sobieskiego zapewniać panoramiczny widok na jak największą część Sudetów.

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA I ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

Nowa wieża widokowa położona jest na jednym z tarasów Parku Sobieskiego. Projektowany obiekt złożony jest dwóch integralnych elementów. Pierwszym jest dwupoziomowa BAZA tworzona przez pierwszą platformę z obwodowym tarasem widokowym, drugim – posadowiona na platformie.

WIEŻA
Pierwszy element – BAZA – stanowi jednocześnie strefę wejściową całego założenia. Zarówno BAZA, jak i WIEŻA zostały zaprojektowane na planie sześciokąta foremnego. BAZA, stanowiąca najniższy poziom WIEŻY, odpowiadający wysokościowo sąsiadującej części parku, ukształtowano w postaci dużej platformy, tworzącej zawieszony plac lekko unoszący się ponad przyległym terenem i sąsiadującymi alejkami parkowymi. Z alejek na platformę prowadzą z jednej strony schody, z drugiej zaś łagodna rampa. Wejścia na platformę usytuowano z „boku” wieży – tak, aby frontowa część BAZY stanowiła strefę wyłącznie widokową.
Z poziomu platformy bezpośrednie wejście (zaopatrzone w system kontroli dostępu) prowadzi do części WIEŻY. Dodatkowe schody umożliwiają dostęp na drugi taras widokowy, a winda zapewnia dostęp także osobom z niepełnosprawnością ruchową.
Z poziomu drugiego tarasu zapewniono możliwość wejścia na WIEŻĘ poprzez podest, z zapewnieniem kontroli dostępu.
Dolna część obiektu – BAZA – z rozbudowaną platformą i tarasem, poza funkcją widokową tworzy dodatkowy plac – miejsce spotkań i wypoczynku, nawiązując do zlokalizowanego poniżej tarasu przy Harcówce.
Górna część obiektu – WIEŻA została rozwiązana funkcjonalnie jako sekwencja 6 równomiernie rozmieszczonych w pionie obwodowych tarasów widokowych, opartych na rzucie sześciokąta foremnego. Tarasy lewitują w powietrzu, optycznie „oderwane” od centralnego, mieszczącego klatkę schodową, trzonu. Równomiernie nanizane na trzon tarasy zapewniają stopniowanie wrażeń widokowych – od tych z pierwszych poziomów, mocno „zanurzonych” w koronach drzew, gdzie tylko jedno „okno” otwiera się na Śródmieście, poprzez coraz wyższe – odsłaniające coraz szersze kąty widzenia, aż do najwyższego, szóstego podestu z panoramicznym już widokiem na całą okolicę. Kolejne platformy stają się również kontynuacją Parku w pionie, przedłużeniem alejek z ławkami parkowymi wzbogaconymi o zapierające dech w piersiach widoki.

Charakter architektury WIEŻA jest dwoisty. Z jednej strony introwertyczny – WIEŻA pokryta jest w całości przezierną siatką, która tworząc jej formę, izoluje i chroni, z drugiej zaś – ekstrawertyczny – jest to forma otwarta i transparentna – pozwalająca na stały kontakt z otoczeniem. Dodatkowo – otaczająca wieżę siatka na poziomie każdej platformy jest z jednej strony wycięta, na każdym z podestów jest to inny kierunek otwarcia. Najwyższy taras, powyżej poziomu balustrady, jest całkowicie otwarty, zapewniając pełny panoramiczny widok.

ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

Wieża została zaprojektowana w konstrukcji stalowej. Wewnętrzna część WIEŻY oraz BAZA pozostawiona jest w naturalnym kolorze stali ocynkowanej, natomiast zewnętrzna powłoka wieży zaprojektowana jest z siatki cięto-ciągnionej wykonanej z blachy kortenowskiej. Dzięki rdzawemu odcieniowi obiekt wtopi się w otaczający drzewostan harmonizując z kolorystyką dachów otaczającego miasta.
Konstrukcję wieży stanowi trzon złożony z sześciu słupów fi 300 mm ustawionych na planie sześciokąta foremnego. Słupy posadowione
są na żelbetowej płycie fundamentowej o grubości ok. 120.0 cm. Do płyty fundamentowej mocowane jest także konstrukcja BAZY. Wewnątrz sześciokąta tworzonego przez slupy a mocowana jest konstrukcja klatki schodowej ze stopnicami ze stalowej kraty pomostowej. Podesty widokowe mocowane są wspornikowo po zewnętrznej stronie trzonu. Konstrukcja podestów pokryta nawierzchnią z kraty pomostowej odsunięta jest od centralnego trzonu o około 80.0 cm podkreślając wrażenie lekkości i zawieszenia w przestrzeni. Bezpieczeństwo zapewnia obustronny welon z siatki cięto-ciągnionej.

POWIĄZANIE Z TERENEM I OBIEKTAMI SASIADUJĄCYMI

Wieża wraz z platformą harmonijnie wpisują się w układ istniejących alejek parkowych. Z jednej strony z alejki prowadzona jest rampa o nachyleniu podłużnym nie przekraczającym 5%, z drugiej zaś schody terenowe. BAZA Wieży ulokowana ponad Harcówką stanowi kontynuację i uzupełnienie założenia parkowego Parku Jana III Sobieskiego.

OPIS WSTĘPNEJ GSPODARKI ZIELENIĄ ISTNIEJĄCĄ

Budowa wieży wymaga wycięcia drzew – wynika to zarówno z przyczyn funkcjonalnych, jak również z przepisów przeciwpożarowych. Wycinka powinna być minimalna – głównie w obszarze wieży w promieniu 10 m. Prace projektowe zostaną poprzedzone wykonaniem inwentaryzacji dendrologicznej określającej parametry istniejącego drzewostanu oraz warunki uzyskania decyzji na wycinkę.

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
SIATKA - METAL - PROGRESS
Ekologiczne nawierzchnie brukowe
INSPIRACJE