I Nagroda — Aleksandra Durak, Milena Malatyńska, Julia Mejer

Wyniki 3. edycji konkursu „Współczesna Kamienica Łódzka”

I Nagroda
40 000 złotych

zespół autorski
Aleksandra Durak, Milena Malatyńska, Julia Mejer


uzasadnienie jury

Bogaty wachlarz zaproponowanych form wieloplanowego detalu architektonicznego, pełnego treści, symboli i znaczeń, budującego adekwatną do wielkomiejskiej lokalizacji formę łódzkiej, mieszkalno-usługowej, kamienicy. Zaproponowany budynek, sięgający do tradycji artdeco, tworzy współczesną stylistykę budowanej od nowa przestrzeni jednej z najistotniejszych ulic miasta i jego śródmieścia, ulicy Zachodniej oraz S. Więckowskiego.

Należy jednocześnie podkreślić za autorami nagrodzonej pracy, że „Projekt jest sprzeciwem dla jednowartościowości i redukcjonizmu architektury modernizmu, zaprzeczeniem idei modernistów o istocie ciągłego procesu zmian w życiu, której to architektura ma się podporządkować”. Swoją pracą podjęli próbę „materializacji nieempirycznej wieloznaczności, radykalnego eklektyzmu” w kontekście „kulturowego odzyskania czasu utraconego”.

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE