I Nagroda, wystawa stała archeologiczna — ART FM

Wyniki konkurs na opracowanie koncepcji aranżacji wystawy stałej archeologicznej oraz wystawy stałej etnograficznej

I Nagroda
w konkursie na opracowanie koncepcji aranżacji plastycznej wystawy stałej archeologicznej

15 tys. zł brutto
zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie projektu całości wystawy

pracownia
ART FM z Krakowa


opinia jury

Zwycięska praca spełnia w najwyższym stopniu wszystkie kryteria zawarte w regulaminie konkursu. W szczególności projekt zwrócił uwagę jurorów niezwykłą atrakcyjnością wizualną przy jednoczesnym zachowaniu zasad funkcjonalności i poprawności merytorycznej. Oceniających przekonało kreatywne podejście do tematu: inteligentne operowanie światłem, wykorzystanie przestrzeni takich jak okna i historyczne filary. Co ważne, ujęcie tematu dostępności zostało przeprowadzone na najwyższym poziomie. Dodatkowo stworzono ścieżki edukacyjne z atrakcyjnymi materiałami dydaktycznymi.

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE