I Nagroda — XYstudio

Wyniki konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Kulturoteki w os. Stara Miłosna w dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

I Nagroda
25 tys. zł brutto
oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki

autorzy
XYstudio

skład zespołu autorskiego
Filip Domaszczyński, Marta Nowosielska, Dorota Sibińska, Natalia Komsta,
Marta Skoniecka, Malgorzata Sikora, Łukasz Smolczewski, Anna Prałat

wizualizacje
Terton

opinia jury

Nagroda została przyznana za zaproponowanie rozwiązania które mimo chaotycznej zabudowy wzdłuż ulicy Jana Pawła ll pozwala na ukształtowanie fragmentu przestrzeni publicznej oferującej zarówno miejsce dla wydarzeń organizowanych przez mieszczące się w budynku instytucje jak i spontanicznych spotkań w kawiarni i na terenie obiektu. Zaprojektowano prostą ale atrakcyjną wizualnie bryłę budynku. Dzięki zaproponowanym rozwiązaniom przestrzennym i architektonicznym wykreowano połączenia wizualne i przestrzenne miedzy jego wnętrzem i otoczeniem. Przeszklenia zapewniają wgląd w to co dzieje się wewnątrz budynku i zachęcają do wejścia, połączenie czytelni dla dzieci z małym zewnętrznym amfiteatrem zachęca do prowadzenia zajęć na zewnątrz.

Zaproponowany układ pomieszczeń najlepiej odpowiada oczekiwaniom inwestora i użytkownika. Wszystkie pomieszczenia biblioteki zlokalizowano na parterze, co ułatwia organizację pracy personelu i zapewnia dostępność. Oddzielono część przeznaczoną na bibliotekę od domu kultury umożliwiając niezależne działanie instytucji, a funkcje w obu częściach rozmieszono w klarowny i logiczny sposób.

Z uwagą potraktowano zagadnienia dostępności i dostosowania budynku dla osób z niepełnosprawnościami. Zaprojektowano szereg rozwiązań zmniejszających negatywny wpływ budynku na środowisko, takich jak instalacje bazujące na odnawialnych źródłach energii, obniżenie wbudowanego śladu węglowego poprzez wykonanie budynku w konstrukcji drewnianej, zacienienie elewacji południowej, zielony dach i elewację, podlewanie wodą deszczową.


fragment opisu autorskiego

Zależy nam na spojrzeniu w przyszłość i działaniach proekologicznych wspierających walkę ze zmianami klimatycznymi. Projektując obiekt przyjazny środowisku pokazujemy użytkownikowi, że już dziś należy dbać o przyszłość planety — dla nas i naszych dzieci.

Kwartał w trójkącie ulic: Pogodnej, Klimatycznej i Jana Pawła II, charakteryzuje się bardzo różnorodną i nieuporządkowaną zabudową. Całość domyka klin lasu należącego do Mazowieckiego Parku Narodowego i rondo Miłosna. To dwa istotne punkty urbanistyczne. Las zamyka pierzeję budynku od ulicy Jana Pawła II, a rondo obnaża chaotyczną zabudowę.

Starając się nie konkurować z tym, co jest już wybudowane, zaproponowaliśmy prostą, modułową bryłę na planie kwadratu. Jedna elewacja otwiera się na las, druga zamyka widok z ronda „Miłosna”. Dwie funkcje dwa wejścia, dwa place, jeden budynek. Prosta konstrukcja, funkcja uproszczona do minimum. Plac ze sceną i membranowym dachem zaprasza nas do środka. Budynek szczerze opowiada o sobie. Jego wnętrze pokazuje, co się w nim kryje. Na części parteru znajduje się biblioteka publiczna, resztę stanowi kulturoteka z salą widowiskową na 150 osób.

Nie udaje, tylko oswaja. Szczera jest drewniana konstrukcja i to, co widzimy przez okna. Widzimy życie, niczym nie osłonięte. To miejsce kultury. W szerszym znaczeniu, słowo „kultura” obejmuje to wszystko, co w zachowaniu się i wyposażeniu członków społeczeństw ludzkich stanowi rezultat zbiorowej działalności i to chcemy pokazać. Pozwala nam na to korzystne usytuowanie budynku na działce, względem stron świata. Pokazujemy kulturę poprzez aktywność, ale również działania pro-środowiskowe. Używamy materiałów o niskim śladzie węglowym, wprowadzamy naturalną drewnianą konstrukcję, zieleń na dachu i elewacji. To wszystko miało istotny wpływ na ukształtowanie tego budynku. Plac, scena, budynek. Trzy elementy w jednym miejscu zamiennie spełniają swoje funkcje, oszczędzając przestrzeń i zieleń, czyli to, co dziś najcenniejsze. To klocki upchnięte w małym pudełku, kompaktowo poskładane. Pozwalają nam odkrywać przestrzenie o różnym charakterze. Galeria, hol, foyer, kawiarnia – wszystko można ze sobą łączyć lub dzielić, używać w miarę potrzeb. Główny plac zaprasza do wejścia w świat książki i kultury. Łączą się z nim głośne funkcje, a te wymagające pracy i skupienia skrywają się w głębi. 

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE