I Nagroda — Heinle, Wischer und Partner Architekci

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budowy budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Końskich

I Nagroda

50 000 złotych brutto, a także zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki

Pracownia

Heinle, Wischer und Partner Architekci

Zespół

Anna Stryszewska-Słońska, Natalia Olkowska, Natalia Sochacka, Agnieszka Łuksik, Madalina Stanasel, Andrzej Kowal


Uzasadnienie Jury

Pierwszą nagrodę przyznano za trafne rozwiązania architektoniczno – urbanistyczne, właściwe wpisanie projektowanych budynków Sądu i Prokuratury w obszar działki i jej otoczenia z zachowaniem postawionych w Konkursie warunków.

Zaproponowana przez autorów architektura, jej skala, elegancja, a zarazem powściągliwość nadaje budynkom Wymiaru Sprawiedliwości należną im powagę i reprezentacyjny charakter. Przedstawione rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne są czytelne i logiczne, oparte o głęboką analizę zadanego programu użytkowego i błyskotliwą syntezę prowadzącą do porządku i ładu przestrzennego całości struktury funkcjonalnej.

Użyte przez autorów rozwiązania materiałowe, kolorystyka i spójny detal architektoniczny, zarówno we wnętrzach jak i na elewacjach dopełniają całości dzieła, które po realizacji może stanowić punkt odniesienia dla rozwijającej się dzielnicy Końskich.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE