I Wyróżnienie honorowe — Liliana Alrae

„Przestrzeń dla sztuki designu” – konkurs studencki

I Wyróżnienie honorowe

autorka
Liliana Alrae

projekt
„Projekt wnętrz stałej galerii designu”

uczelnia
Wydział Architektury Wnętrz ASP im. Jana Matejki w Krakowie

opis autorski

Nowa wielofunkcyjna przestrzeń kreatywna jest otwarta i dynamiczna dzięki spiralnej rampie, którą podążamy, oglądając obiekty z każdej możliwej strony. Projekt obejmuje ekspozycję mebli uzupełnioną ekranami multimedialnymi, ekspozycje lamp, ceramiki, materiałów i tkanin eksperymentalnych (z możliwością dotykania) oraz altanę zapachów znajdującą się w ogrodzie. Dzięki tej różnorodności design poznajemy nie tylko przez zmysł wzroku, ale też dotyku i węchu. Całość ma tworzyć wnętrze przyjazne, zachęcające do twórczych kontaktów międzyludzkich i swobodnej wymiany doświadczeń.

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE