I Wyróżnienie — BABYN MICHAŁOWSKI WOŹNIAK

Konkurs na projekt budynku naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Furmańskiej

I Wyróżnienie
15 000 zł

autorzy
BABYN MICHAŁOWSKI WOŹNIAK
zespół projektowy: Ernest Babyn, Michał Michałowski, Michał Woźniak, Daniel Ziółek, Jacek Płochocki, Kazimierz Łatak, Natalia Budnik, Anna Cisaviková
współpraca: Patrycja Tarnowska (wizualizacja)


opinia jury

Pracę wyróżniono za autorskie poszukiwania formy budynku jako pawilonu w zieleni, którego kształt determinują aspekty użytkowe i efektywności energetycznej. Niezbędne byłyby jednak zmiany rozwiązań doświetlenia pomieszczeń. Na szczególną uwagę zasługuje dogłębna analiza aspektów niebiesko-zielonej infrastruktury, w tym dbałość o utrzymanie lokalnej bioróżnorodności i poszanowania przyrody.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE