II Nagroda w kategorii „12-15 lat” — „wokół stołu” (Hanna Wycisk, 13 l.)

Konkurs „Spotkajmy się w mieście” w ramach programu „Kształtowanie Przestrzeni”

II Nagroda w kategorii „12-15 lat”
1 000 zł

projekt
„wokół stołu”

autor
Hanna Wycisk (13 l.)
Vinci (Pszczyńskie Centrum Kultury)

nauczyciel prowadzący
Joanna Wolany


opinia jury

Nagrodę przyznano za udane poszukiwanie archetypicznego znaczenia stołu jako miejsca współprzebywania i nawiązywania relacji interpersonalnych, z nadaniem mu i jego bezpośredniemu otoczeniu znaczenia przestrzeni gwarantującej bezpieczeństwo i uniezależnienie od warunków pogodowych, przy równoczesnym zachowaniu prawidłowych relacji z przestrzenią zewnętrzną (naturą). Lapidarność formy obudowy przestrzeni stołu z wprowadzeniem w nią komponentów alternatywnych źródeł energii i elementów natury wpisuje konkursowy projekt w nurt architektury zrównoważonej. Zaproponowane rozwiązanie honoruje różnorodność sposobu użytkowania w zakresie odpowiadającym nie tylko podstawowej funkcji stołu, lecz nadając mu rolę miejsca spotkań, zachowuje przy tym decyzyjną podmiotowość osób korzystających z oferty funkcjonalnej obiektu. Społeczna i użytkowa wartość rozwiązania jest efektem dobrego rozpoznania psychofizycznych potrzeb potencjalnych użytkowników.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE