II Nagroda (ex aequo) — Michał Stangel, Tomasz Bradecki, Michał Beim, Anna Czapla, Katarina Kędrak

Konkurs studialny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Przesiadkowego w Bielsku-Białej

II Nagroda (ex aequo)
47 500 zł

autorzy
Michał Stangel, Tomasz Bradecki

zespół projektowy: Michał Stangel, Tomasz Bradecki, Michał Beim, Anna Czapla, Katarina Kędrak


opinia jury

Nagrodę przyznano za: prawidłowe rozmieszczenie elementów centrum przesiadkowego, maksymalnie skracające przejścia piesze dla jego użytkowników; prawidłowe powiązanie ciągami ruchu pieszego obu rozdzielonych terenami kolejowymi, części miasta, z czytelne zaakcentowanymi strefami wejściowymi; zdecydowanie zrealizowany zamiar skomasowania obsługi komunikacji autobusowej po wschodniej stronie torów kolejowych i jej dobre powiązanie z projektowaną ul. Nowo-Piekarską.

Ocenę obniża potraktowanierozwiązań architektonicznych w sposób zbyt schematyczny, pozbawiony indywidualnych cech, podkreślających rangę miejsca w strukturze urbanistycznej miasta.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE