II Nagroda — Adam Nieszporek

Wyniki konkursu CITY&REST WSPÓLNA PRZESTRZEŃ MIASTA 2021

II Nagroda

autor
Adam Nieszporek


opinia jury

Jury doceniło koncept uporządkowania przestrzeni ulicy Sikorskiego za stworzenie przyjaznej przestrzeni
wspólnej dla pieszych, rowerzystów i ruchu kołowego. Projekt zyskał uznanie Komisji za eliminację barier architektonicznych, a także wprowadzenie licznych zieleńców oraz okrągłych siedziskdonic wokół drzew. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania, pod drzewami powstała wygodna przestrzeń wypoczynkowa dla mieszkańców. Projekt zakłada zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej oraz poprawę warunków wodnych dla roślinności poprzez zastosowanie ażurowej kostki ekologicznej.

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE