II Nagroda — Andrei Nitu Sararu

2031 NOW_our cities in 10 years

II Nagroda
3 000 €

autor
Andrei Nitu Sararu
Uniwersytet Architektury i Urbanistyki im. Ion Mincu w Bukareszcie


Projekt „A/SPIRE” to połączenie centrum tranzytowego i mikroelektrowni wodnej korzystającej ze stosunkowo wysokiego poziomów wód opadowych w krajach Europy Wschodniej. Jury doceniło konkursową propozycję za próbę stworzenia samowystarczalnej struktury, ciekawą próbę pionowej organizacji mieszkalnych funkcji i zbudowania „zielonej maszyny”, która nieustannie używa i ponownie wykorzystuje zasoby samej działki, zapewniając mieszkańcom wodę i energię.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE