II Nagroda — Autorska Pracownia Architektury CAD

Konkurs na koncepcję Parku Naturalnego Golędzinów w Warszawie

II Nagroda

20 000 złotych brutto

Pracownia,

Autorska Pracownia Architektury CAD

Zespół autorski

Justyna Chmielewska (Amsterdam), Magdalena Popińska (Warszawa), Krzysztof Popiński (Warszawa), Anna Jackiewicz (Warszawa)


Uzasadnienie Jury

W pracy położono nacisk na ograniczenie przekształceń i ochronę wartości przyrodniczych przy spełnieniu istotnych wymogów konkursu. Właściwie rozwinięto dotychczasowe rozwiązania w zakresie różnorodności biologicznej, w szczególności łąki selernicowe.  Niewystarczająco rozwiązano strefę wejściową przy wyjściu ze stacji drugiej linii metra. Część przyjętych rozwiązań w zakresie dostępności architektonicznej ogranicza możliwości korzystania z przestrzeni parku przez osoby o szczególnych potrzebach.

Praca właściwie zachowuje elementy cenne przyrodniczo. W projekcie zaproponowano zbyt intensywną ingerencję w strefę brzegową rzeki Wisły poprzez wprowadzenie nowych elementów zagospodarowania – pomostów obserwacyjnych.

Zastosowane formy małej architektury właściwie wpisują się w kontekst nadwiślańskiej przestrzeni. Przyjęte rozwiązania są ekonomiczne w realizacji i eksploatacji.

Sąd Konkursowy zdecydował o przyznaniu II nagrody za:

  • zastosowane rozwiązania w zakresie ochrony elementów przyrodniczych i ochrony różnorodności biologicznej;

  • konsekwentne prowadzenie rozwiazań projektowych w zakresie obserwacji przyrodniczych;

  • zastosowanie elementów małej architektury dowiązanych do kontekstu miejsca;

  • zastosowanie ekonomicznych rozwiązań w realizacji i utrzymaniu.

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE