II Nagroda — Atrium, Domino Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj

Wyniki konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budowy nowego budynku klinicznego Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach

II Nagroda
40 000 zł brutto

autorzy
Atrium, Domino Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj

zespół projektowy
Wojciech Dunaj, Grzegorz Łuczak, Joanna Sęczkowska, Rafał Stemporowski, Paweł Zimnicki,
Izabela Chruściel, Joanna Dejewska, Anna Drygalska, Anita Dunaj, Oliwia Włodarczyk


opinia jury

Praca konkursowa nr K01 bardzo dobrze rozwiązuje potrzeby przyszłego użytkownika, a przedstawiona architektura gwarantuje ekonomiczną realizację.

urbanistyka

Projekt nowych brył budynków w prawidłowy sposób nawiązuje do istniejących obiektów tworząc harmonijny układ urbanistyczny i przestrzenny, jednocześnie wprowadzając nowoczesne akcenty do zespołu budynków Instytutu Onkologii.
Autorzy stworzyli atrakcyjny zielony obszar placu wejściowego łącząc istniejące drogi komunikacji pieszej z nowa zabudową. Wokół placu przewidziano również możliwość realizacji parkingów naziemnych, jako ważnego elementu w funkcjonowaniu szpitala. Układ komunikacji kołowej wymaga uproszczenia.

architektura

Architektura obu budynków jest prosta i jednocześnie nowoczesna tworząc kolejny etap rozwoju kompleksu. Autorzy pracy dzieląc budynek Bk2 na dwie bryły połączone wielokondygnacyjnym łącznikiem z "zielonymi" tarasami zwracają uwagą na potrzebę kontaktu z przyrodą i tworzenia zieleni także w miejscu pracy.
Nowe budynki wprowadzają atrakcyjne i współczesne elementy w istniejącą zabudowę.

rozwiązania funkcjonale

Podział budynku głównego i jego gabaryty pozwoliły na czytelny rozkład funkcjonalny i prostą komunikację wewnętrzną. Wejście główne wprowadza pacjentów do obszernego trzykondygnacyjnego holu wejściowego, dobrze naświetlonego poprzez dach i bardzo dobrą komunikacją wewnętrzną z oboma częściami obiektu.
Rozmieszczenie funkcji medycznych na poszczególnych kondygnacjach wymaga zdecydowanej korekty, szczególnie ze względu na umieszczenia bloku operacyjnego w parterze budynku.

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE