II Nagroda — Maćków Pracownia Projektowa

Wyniki konkursu na koncepcję architektoniczną Centrum Usług Środowiskowych „Consociatio BONITUM”

II Nagroda
20 tys. zł brutto

pracownia
Maćków Pracownia Projektowa

zespół projektowy
Zbigniew Maćków, Marta Firganek, Katarzyna Mrzewa, Justyna Turowska, Ewelina Zawadzka, Michał Zawadzki


opinia jury

Nagrodę przyznano za: dostępność przestrzenną w zagospodarowaniu działki uzyskaną dzięki podniesieniu poziomu części terenu od strony południowej; ogólnie dobrą dyspozycję przestrzenną łączącą się w tej pracy z przekonującą formą budynku. Pracę cechuje bardzo dobre możliwości uzyskania elastycznej przestrzeni terapeutycznej parteru w budynku istniejącym. Głównym mankamentem projektu jest nieoszczędne gospodarowanie powierzchnią komunikacji.

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE