II Nagroda — JSK Architekci

Konkurs na koncepcję przebudowy dawnego hotelu „Cracovia” do funkcji instytucji kultury: Muzeum Designu i Architektury oraz Modelowego Centrum Wspierania Przemysłów Kreatywnych

II Nagroda
40 000 PLN brutto, a także nagroda pieniężna w wysokości 40 000 PLN brutto

projekt
JSK Architekci

opracowanie pracy konkursowej etap I i II

Zbigniew Pszczulny, Mariusz Rutz, Piotr Bury, Anna Okoń, Magdalena Sobiecka, Piotr Słomianowski

udział w opracowaniu pracy konkursowej etap I

Radosław Szafran, Jakub Pieńkowski, Maciej Osuch

opracowanie detali fasadowych etap II

ALTRO PROJEKT Krzysztof Brodaczewski, Maciej Zarzycki

wizualizacje

MIO VIZ Michał Orlikowski

makieta

ONIMO Marta Pakowska, Michał Sobol


uzasadnienie jury

II Nagrodę przyznano za minimalistyczną ingerencję w istniejący zespół obiektów dawnego hotelu Cracovia. Praca w bardzo dobry sposób zachowuje wszystkie jego elementy charakterystyczne. Proponowana nadbudowa części restauracyjnej jest obiektem nowoczesnym, jednocześnie niekonkurującym z językiem architektonicznym oryginalnej architektury z lat 60.

Sąd Konkursowy docenił rozwiązanie przestrzeni wspólnej od strony południowej łączącej pierzeję od al. Krasińskiego, ul. Dunin Wąsowicza i zaplecze kina Kijów, a także rozwiązania funkcjonalne, które są klarowne i czytelne jak również wyjątkowe walory estetyczne pracy.

Wątpliwości jury budziły kwestie wewnętrznych rozwiązań komunikacyjnych oraz zagospodarowania przestrzeni przed budynkiem z wprowadzeniem zieleni wysokiej.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE