II Nagroda — Daria Bal

Wyniki konkursu o ekobudownictwie

II Nagroda

autorka
Daria Bal


opinia jury

Praca pt.: „Budownictwo cyrkularne” porusza temat konieczności przekształcenia gospodarki zasobami w model cyrkularny. W sposób wyczerpujący odpowiada na postawione przed uczestnikami zadanie i spełnia kryteria oceny prac konkursowych. Infografika pokazuje przykładowe rozwiązania, nawiązując do zrealizowanych projektów. Na schematach wyjaśnia także kluczowe zasady projektowania cyrkularnego w kontekście architektury i budownictwa. Na uwagę zasługuje również uwypuklenie kwestii współpracy wielu interesariuszy związanych z procesem budowlanym, która jest tak istotna dla projektowania budynków zgodnie z ideą obiegu zamkniętego.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE