II Nagroda — Karolina Kozłowska, promotor: prof. Piotr Marciniak

Wyniki ogólnopolskiego konkursu na najlepsze magisterskie prace dyplomowe „Drewno w Architekturze”

II Nagroda
6 tys. zł i 2 tys. zł dla promotora

autorka
Karolina Kozłowska

tytuł
„Adaptacja oraz rozbudowa budynku przy ulicy ks. Zdzisława Bernata w Poznaniu, należącego do Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, na ośrodek dla uchodźców”

uczelnia
Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej

promotor
prof. Piotr Marciniak


opinia jury

Nagrodę II przyznano za trafny dialog w kwestii kryzysu bezdomności i próby kreowania przyjaznej przestrzeni architektonicznej, stanowiącej wsparcie trudnego procesu terapeutycznego. Autorka podejmuje się rewitalizacji miejsca i próby, jak sama twierdzi, „niwelowania granic społecznych i zapewnienie godnych warunków życia dla osób znajdujących się w krytycznej sytuacji życiowej”. Walorem zaproponowanego rozwiązania jest przyjęcie zasady budowania funkcjonalnej ascetycznej tkanki w całości opartej o technologię drewnianą. Kompozycja założenia została spięta modernistyczną architekturą harmonizującą z istniejącą zabudową, tworząc przy tym kameralne, przenikające się przestrzenie urbanistyczne, które są niezaprzeczalnym walorem pracy.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE