II Nagroda (Ex Aequo) — Agnieszka Starzyk, Kinga Rybak Niedziółka, Mikołaj Donderewicz, Przemysław Łacek, Karol Langie, Polina Vietrova, Ivanna Voronkova

Międzynarodowy konkurs na projekt adaptacji zespołu Pałacu Potockich w Iwano-Frankiwsku

II Nagroda (Ex Aequo)

50 000 hrywien

Zespół projektowy

Agnieszka Starzyk, Kinga Rybak Niedziółka, Mikołaj Donderewicz, Przemysław Łacek, Karol Langie, Polina Vietrova, Ivanna Voronkova

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE