II Nagroda — EMA Studio i Archigrest

Wyniki konkursu na opracowanie koncepcji zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami przy ul. 1 Sierpnia 30B w Warszawie

II Nagroda
30 tys. zł brutto

pracownie
EMA Studio i Archigrest, Warszawa

zespół projektowy
Maciej Kaufman, Marcin Maraszek, Magdalena Wnęk, Marta Erbel, Mateusz Gierszon, Ewelina Siestrzewitowska


uzasadnienie jury

Nagrodę przyznano za:

  • dobre nawiązanie do układu urbanistycznego zabudowy okolic ul. 1 Sierpnia,
  • ciekawą architekturę budynków odwołującą się do rozwiązań stosowanych w Europie,
  • satysfakcjonującą ilość uzyskanej łącznej powierzchni użytkowej mieszkań,
  • nawiązanie do historii i tradycji miejsca poprzez proponowane zachowanie wybranych, istniejących obiektów dawnych Stołecznych Zakładów Warsowin z ich adaptacją na usługi.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE