II Nagroda (Ex Aequo) — Halyna Lukomska, Oleh Vodvud

Międzynarodowy konkurs na projekt adaptacji zespołu Pałacu Potockich w Iwano-Frankiwsku

II Nagroda (Ex Aequo)

50 000 hrywien

Zespół projektowy

Halyna Lukomska, Oleh Vodvud

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE