II Nagroda — TEKTONIKA Architekci

Wyniki dwuetapowego konkursu na koncepcję architektoniczną budynku Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. Jana Sehna w Krakowie

II Nagroda
20 tys. zł brutto + 15 tys. zł brutto

pracownia
TEKTONIKA Architekci

zespół projektowy
Sławomir Florkiewicz, Agnieszka Florkiewicz (współautorka)

współpraca przy opracowaniu koncepcji
Dominika Kowacz-Bukowska, Katarzyna Obierzyńska, Izabela
Kisielewska, Maciej Kowalik, Aleksander Świat, Anna Dudek- Wilaszek


uzasadnienie jury

Drugą nagrodę przyznano za poprawne rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne, a także optymalne rozwiązania w zakresie zagospodarowania terenu. Rozwiązania funkcjonalne zaprojektowano poprawnie. Koncepcja zawiera rozwiązania proekologiczne na poziomie ochrony przeciwsłonecznej, a także systemu rekuperacji i wymiany powietrza. Praca w optymalny sposób wykorzystuje możliwości zagospodarowania terenu wynikające z zapisów w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Wątpliwości budzi zaproponowany sposób kształtowania podziałów, ryzalitów elewacji obiektu (dotyczy struktury konstrukcyjnej, podziału na pomieszczenia — układu okien), a także rozwiązania funkcjonalne części ogólnodostępnej.

Głos został już oddany

Materiał w architekturze — trendy 2024
LS Dark — żaluzje zaciemniające

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE