II Nagroda — JSK Architekci

Wyniki konkursu urbanistyczno-architektonicznego na projekt zespołu budynków Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

II Nagroda
40 tys. zł + 30 tys. zł za udział w II etapie konkursu

pracownia
JSK Architekci
z Warszawy

autorzy

Mariusz Rutz, Zbigniew Pszczulny, Piotr Bury, Anna Okoń,
Piotr Słomianowski, Jakub Pieńkowski, Radosław Szafran, Maciej Osuch


opinia sądu konkursowego

Sąd konkursowy przyznał drugą nagrodę za:

  • klarowną i czytelną dyspozycję urbanistyczną i właściwe powiązanie z przyległym parkiem,
  • konsekwentne i wiarygodne uwzględnienie aspektów proekologicznych oraz powiązaną z tym odważną propozycję rozwiązań konstrukcji budynku,
  • spójność oraz elegancję formy i detalu architektonicznego,
  • kompozycję połączonych i wzajemnie przenikających się wewnętrznych i zewnętrznych przestrzeni ogólnodostępnych, tworzących odpowiedni klimat do nauki i obcowania z muzyką,
  • właściwe strefowanie poszczególnych zespołów funkcjonalnych i bardzo dobre rozwiązanie powiązań komunikacyjnych kompleksu, przy jednoczesnym uwzględnieniu możliwości etapowania realizacji.

Sąd konkursowy zaleca:

Jury zaleca dalsze studiowanie języka architektonicznego elewacji zewnętrznych, prowadzące w efekcie do nadania budynkowi bardziej indywidualnego charakteru.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE