II nagroda — WXCA

Konkurs na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną dla budynków po kopalni KWK Wieczorek w Katowicach

II Nagroda
50 000 złotych

projekt
WXCA

Głos został już oddany

Materiał w architekturze — trendy 2024
LS Dark — żaluzje zaciemniające

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE