II Nagroda — WXCA

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla Fazy A i Fazy B inwestycji pn. „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Bednarskiej 2/4”

II Nagroda
35 000 zł

autorzy
WXCA
zespół projektowy: Paweł Grodzicki, Szczepan Wroński, Andrzej Bulanda, Michał Starzyński, Karol Perkowski, Paweł Słupski, Emil Kotowski, Maciej Czechowski


opinia jury

Pracę cechuje bardzo dobra organizacja przestrzenna budynku, która poprawnie wypełnia założony program funkcjonalno-użytkowy. Kształt bryły właściwie koresponduje z ulicą Mariensztat, na przedłużeniu której, wprowadzono wielofunkcyjny miastotwórczy pasaż. Nowy obiekt dobrze koresponduje z zabytkowym budynkiem Łaźni m.in. dzięki umiejętnie dobranym proporcjom skweru pomiędzy budynkami. Projekt zapewnia samodzielność funkcjonowania Fazy A oraz Fazy B, w której wprowadzone zostały uzupełniające wartościowe funkcje towarzyszące. Na uznanie zasługuje użycie przez projektantów prostych form wyrazu do budowania charakteru architektury budynku poprzez odpowiedni dobór proporcji okien i ich rytm na elewacjach we właściwej relacji do otaczającej zabytkowej zabudowy. Bardzo dobrze rozwiązanie zostały w projekcie przestrzenie wspólne, których cechą miała być „wspólnototwórczość”. Zastosowane w projekcie rozwiązania oraz technologie pozwalają na osiągnięcie oczekiwanego efektu ekonomicznego. Wartościowe rozwiązania wnętrza obiektu nie znalazły niestety odzwierciedlenia w monotonnej elewacji.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE