II Nagroda — Domino Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj

Konkurs na koncepcję architektoniczną budynku Centrum Dydaktycznego Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

II Nagroda
20 000 zł

autorzy
Domino Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj


opinia jury

Sąd konkursowy dostrzega, że praca w zadowalającym stopniu spełnia wymagania określone wregulaminiekonkursu, w szczególności:
1.Prezentuje dobrą jakość rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, zwłaszcza prawidłowe rozmieszczeniefunkcji w poszczególnych częściach budynku z uwzględnieniem zmian szerokości traktówkonstrukcyjnych budynku na niższych i wyższych kondygnacjach.
2.Prezentuje powściągliwą formę budynku najwyraźniej inspirowaną formą otaczających budynków orazciekawe rozwiązanie tarasu jako przestrzeni prospołecznej.

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
SIATKA - METAL - PROGRESS
Ekologiczne nawierzchnie brukowe
INSPIRACJE