II Nagroda — Piotr Pasierbiński, Duc Ngo

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Cmentarza Wojskowego Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte

II Nagroda

45 000 zł

autorzy
Piotr Pasierbiński i Duc Ngo


opinia jury

Nagrodę przyznano za spełnienie w stopniu dobrym kryteriów oceny wskazanych w Regulaminie Konkursu. W zakresie jakości artystycznej wartością pracy jest symboliczność przekazu oraz ideowa czytelność upamiętnienia poległych Żołnierzy. Czytelnie wyróżniono strefy Placu apelowego, Przedpola oraz Cmentarza. Autorzy pracy stworzyli oryginalną narrację przestrzeni, w której punktem kulminacyjnym uczyniono wydzielone oderwanym od ziemi murem wnętrze kontemplacyjne, przyjmujące formę zamkniętego ogrodu. Takie rozwiązanie pozwala uzyskać efekt stopniowego budowania nastroju. Cenne wydaje się być stworzenie możliwości chwilowej izolacji i kontemplacji w miejscu usytuowania nagrobków. Budzi to jednak wątpliwości z uwagi na wprowadzenie obiektu betonowego w naturalny krajobraz pola bitewnego. Idea projektu znajduje swoje odzwierciedlenie w układzie kompozycyjnym. Projektowane założenie zostało zorganizowane w oparciu o oś zorientowaną w kierunku wschodu słońca w dniu 1 września. Nawiązano również do tradycyjnego układu mogił, charakterystycznego dla cmentarzy wojskowych. Zastrzeżenia budzi propozycja konstrukcji muru służącego wydzieleniu przestrzeni Cmentarza.

Głos został już oddany

Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Dachówki ceramiczne Röben – zawsze na czasie
INSPIRACJE