II Nagroda — David Gonçalves, João Dias, Gonçalo Santos, Pedro Gomes, Daniel Simões

Kaira Looro 2021

II Nagroda
1 000 euro, staż w Miralles Tagliabue EMBT

autorzy
David Gonçalves, João Dias, Gonçalo Santos, Pedro Gomes, Daniel Simões
(Portugalia)

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE