II Nagroda — Andrzej Jaworski, Julian Żmijewski, Anna Kotowska, Martyna Kędrzyńska, Marianna Waśniewska, Joanna Bokuniewicz, Emma Zawadzka, Urszula Michalska, Zuzanna Trzcińska, Karolina Hajkowicz.

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej części Centrum Mysłowic

II Nagroda
15 000 zł

autorzy
Andrzej Jaworski, Julian Żmijewski, Anna Kotowska, Martyna Kędrzyńska, Marianna Waśniewska, Joanna Bokuniewicz, Emma Zawadzka, Urszula Michalska, Zuzanna Trzcińska, Karolina Hajkowicz


opinia jury

Nagrodę przyznano za prawidłowe rozwiązania urbanistyczne:
- powiązania komunikacyjne
- połączenie śródmieścia z Przemszą i koleją
- powiązanie głównych elementów sieci urbanistycznej
- dobra granulacja tkanki urbanistycznej i domknięcie kwartałów zabudowy
- silny wątek ideowy związany z tożsamością miasta oparty na muzyce
- duża ilość stref pieszych i uspokojenie ruchu
- naziemne przejście przez ul. Krakowską
- rozwinięcie koncepcji kształtowania zieleni
Stwierdzono następujące wady zaproponowanych rozwiązań:
- skala zaprojektowanych obiektów architektonicznych
- obiekt tymczasowy nie wnosi oczekiwanych interesujących rozwiązań funkcjonalnych, pomimo docenionego ciekawego zastosowania naturalnych, ekologicznych materiałów budowlanych

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE