II Nagroda — BDR Architekci

Wyniki konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Ostródzkiej w Warszawie

II Nagroda
30 tys zł. brutto,

pracownia
BDR Architekci

zespół projektowy
Konrad Basan, Paweł Dadok, Maria Roj, Maciej Tomaszewski (współpraca)

opis autorski

Miastotwórczy charakter
Pływalnia publiczna to ważne miejsce w mieście. To tam ludzie spotykają się, wypoczywają, uprawiają sporty. Miastotwórczy charakter tej funkcji publicznej ma szczególne znaczenie dla rozwoju dzielnicy i poczucia tożsamości mieszkańców. W projekcie Pływalni na Białołęce chcieliśmy wykreować miejsce publiczne, otwarte, dostępne i prawdziwie miejskie. Aby to osiągnąć wykorzystaliśmy walory otoczenia jakimi są: położenie wzdłuż ważnej ulicy Ostródzkiej (naprzeciwko szkoły, obok kościoła) oraz piękne otoczenie przyrodnicze Rowu Brzezińskiego. Budynek Pływalni i przyszły Park Miejski są równie ważnymi elementami projektu. Dzięki tej symbiozie – przyrody i architektury całe założenie nawet z dalszej perspektywy ma szanse stać się widoczną wizytówką Białołęki, jako dzielnicy rozwijającej się w sposób zrównoważony oraz z poszanowaniem środowiska przyrodniczego.

Wypoczynek w kontakcie z przyrodą
Serce pływalni – strefa basenowa i saun otwiera się widokowo na Park Miejski z naturalną istniejąca roślinnością i ekosystemem. Parkowe, zadrzewione tło sprzyja wypoczynkowi i zabawie, tworząc przestrzeń do interakcji między korzystającymi z pływalni mieszkańcami. W projekcie operujemy trwałymi materiałami jakimi są drewno i beton architektoniczny, które wykorzystane zgodnie ze swoim przeznaczeniem i właściwościami pozwolą stworzyć miejsce przyjazne, spokojne i ponadczasowe.

Nowa perspektywa
Budynek pływalni budują dwa elementy. Pierwszy to niższa jednokondygnacyjna baza o wysokości 9,6 m mieszcząca program pływalni, z kawiarnią i biurami. Drugi to wieża ze zjeżdżalniami o wysokości 20 m – tworząca zgodnie z Planem Miejscowym dominantę. Niższa parterowa część pozostaje w odpowiedniej relacji z otaczającą zabudową oraz zielenią, ścieżkami, chodnikami i drogami. Wyższa z kolei zaznacza pływalnię w krajobrazie, stanowi wizytówkę obiektu, pełni rolę ogólnodostępnego punktu widokowego z którego można obejrzeć z innej perspektywy widok na rozwijającą się Białołękę.


opinia Sądu Konkursowego

Sąd Konkursowy przyznał II nagrodę pracy nr 6 za interesujące rozwiązanie bryły budynku jako świadomie przeskalowanego dla stworzenia jego miastotwórczego charakteru oraz za właściwe powiązanie terenu zieleni leżącego w głębi działki z ul. Ostródzką, jak i ciekawe wnętrza przestrzeni basenów.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE