II Nagroda — PROLOG

Wyniki konkursu na projekt siedziby Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie

II Nagroda
15 000 zł brutto

projekt
Otwarty Dom Kultury

pracownia
PROLOG

zespół projektowy
Bartosz Kowal, Mirabela Jurczenko, Wojciech Mazan, Bartłomiej Poteralski, Apolonia Slesarow

opis autorski
Działka przeznaczona na Powiatową Instytucję Kultury w Legionowie położona jest pomiędzy dwoma ciągami komunikacyjnymi: ulicą Warszawską, o znaczeniu regionalnym, przy której znajduje się również ważny szlak komunikacji rowerowej i ulicą Wysockiego, o znaczeniu lokalnym, pełniącą rolę drogi okalającej Osiedle Jagiellońska. Taka lokalizacja, wzmocniona dodatkowo pasażem łączącym obie ulice oraz istniejącą zielenią — lasem, sprawia, że budynek Domu Kultury powinien mieć charakter otwarty, a jego funkcje umożliwiać kontakt użytkowników z otoczeniem ze wszystkich stron.
Nowoprojektowany budynek Powiatowej Instytucji Kultury (PIK) realizuje te założenia tworząc na parterze wieniec pomieszczeń sąsiadujących z elewacją. Dzięki temu wszystkie cztery elewacje budynku stają się aktywnymi elementami parku. Dodatkowo użycie elementów architektonicznych takich jak zlokalizowane w narożnikowych podcieniach wejścia, witryny otwierające się na park i pergole pozwalające na schronienie przed uciążliwym nasłonecznieniem czy deszczem podkreśla otwarty charakter budynku PIK wspomagając tym samym interakcje społeczne użytkowników powiatowej instytucji.
Idea Otwartego Domu Kultury wyraża się zarówno w układzie funkcjonalnym jak i użytkowym. Wewnątrz, równolegle do pasażu, zaprojektowano foyer –strefę wystaw, która połączona jest witrynami z pracowniami artystycznymi, kawiarnią i biblioteką. Górne foyer otwiera się na tarasy i ogród zaprojektowany nad stropem parteru oraz strefę rekreacji dla użytkowników Domu. Formalnie obiekt składa się z dwóch części: parteru na planie kwadratu, stanowiącego cokół oraz bryły Sali Wielofunkcyjnej i Małej Sali, utworzonej poprzez zestawienie czterech identycznych form o pulpitowych dachach. Zabieg ten pozwala zmniejszyć skalę budynku, który dodatkowo poprzez pergole i podcienia przenika się z otoczeniem lasu, dając wrażenie pawilonu parkowego. Ponadto zastosowanie wyższej bryły Sal o pogrążonym układzie dachów interpretuje kontekst i zapisy MPZP oraz stanowi element łączący obiekt z okolicznymi domami o stromych dachach i blokami mieszkalnymi o dachach płaskich.


opinia jury

Budynek kameralny w skali, rozrzeźbiony, korzystnie dla otoczenia. Widoczna konstrukcja drewniana korzystnie kształtuje elewacje budynku. Charakter pawilonu parkowego podkreślają zadaszone pergole. Opis sceny i jej technologii świadczy o wysokim profesjonalizmie autorów. Zwarty, czytelny układ funkcjonalny. Wprowadzenie kondygnacji podziemnej garażu umożliwia dużą powierzchnię zieloną działki. Zastosowany układ kondygnacji parteru w połączeniu z pergolą harmonizuje z zielonym otoczeniem. Dobrze rozwiązany układ komunikacji pojazdów i podejść pieszych. Minimalna ingerencja w cenną zieleń parku.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE