II Nagroda — TŁO – Michał Sikorski architekt

Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji rewitalizacji przestrzeni publicznych centrum Izabelina wraz z przebudową Urzędu Gminy oraz budową dwóch obiektów użyteczności publicznej

II Nagroda
25 000 zł

autorzy
TŁO – Michał Sikorski architekt

zespół projektowy
Michał Sikorski (współautor), Mikołaj Gomółka (współautor), Marta Wiśniewska (współpraca), Kinga Więcek (współpraca), Adam Morawski (współpraca), Cezary Nagórski (współpraca), Patrycja Arasim (kolaże), Daniel Przybyłek (konstrukcja), Konrad Bednarski (grafika), Magdalena Wnęk – Toposcape – (krajobraz), Justyna Dziedziejko – Toposcape – (krajobraz), Dominika Wąsik (współpraca).

opis projektu

W projekcie podkreślono leśny, zielony charakter opracowywanych obszarów, projektując duże struktury drewniane malowane na zielono jako elementy wspólne wszystkich części opracowania. Wprowadzono także liczne rozwiązania krajobrazowe.

Teren I

Teren I charakteryzuje czytelny układ urbanistyczny w którym podkreślono podział na dwie zielone strefy i kamienny podest niwelujący różnice terenowe przy wejściach do budynków. Wprowadzono dwa ciągi piesze łączące ulicę 3 Maja i ulicę Matejki oraz zaproponowano modelowe rozwiązania w formie typowego ogrodu kampinoskiego w strefie wejścia do urzędu gminy i ogródka warzywnego przy Willi Europa. Przewidziano dedykowane obszary zielone w formie leśnego skweru H. Sznajder oraz polany piknikowej i skweru polnego R. Kapuścińskiego przy strefie wejścia głównego co jednak budzi obawy Sądu konkursowego co do funkcjonalności i przyszłych sposobów użytkowania tych terenów zieleni — brak zagospodarowania inicjującego zaproponowane funkcje.

W budynku urzędu gminy zaproponowano na parterze hol podzielony na dwie części, usytuowaną niżej strefę ze stanowiskami frontowymi i pomieszczeniami biurowymi oraz usytuowaną wyżej, otwartą na leśną zieleń strefę biura obsługi mieszkańców. Na pierwszym piętrze nad strefą BOM-u usytuowano salę rady wydziału, otwartą na leśną zieleń, w dalszej części pozostałą część biurową. Na drugim piętrze zaprojektowano część biurową z tarasem dla pracowników. W budynku wprowadzono płaskie dachy.

Pawilon został usytuowany, podobnie jak sąsiadujące przy ulicy 3 Maja pawilony handlowe, blisko ulicy, stykając się niemalże z ciągiem pieszym. Obiekt składa się z dwóch brył połączonych horyzontalnym, dachem. Usytuowany został w sposób maksymalnie zachowujący istniejące drzewa. Jednostka banku i kiosk otwarte na ulicę 3 Maja zostały wydzielone w osobnej kubaturze, w drugiej kubaturze przewidziano toalety publiczne, punkt informacyjny i kawiarnię łączącą dwie przestrzenie, ulicę ze strefą leśną. Wydzielony parking przy ulicy Matejki o regularnym kształcie uwzględnia w kompozycji najbardziej wartościowe istniejące drzewa.

Architektura nawiązuje bezpośrednio do drewnianych form przestrzennych o leśnej, zielonej estetyce, charakteryzują ją duże przeszklenia, luźno usytuowane słupy, horyzontalne zadaszenia, a także drewniane motywy na elewacjach.

Teren II

Obszar T2 zaprojektowano z wyraźnym podziałem na dwie części. Cześć pierwsza to rozległy obiekt kubaturowy od strony ulicy 3 Maja, część druga to obszar wielofunkcyjny stanowiący targowisko/teren sportowy. Obiekt kubaturowy składa się z trzech podstawowych elementów: bloku drobnych usług otwartych na ulicę oraz w kierunku targowiska, bloku zawierającego sklep z kawiarenką przy ulicy, a także Centrum Usług Społecznych z biurem obsługi mieszkańców, świetlicą i pomieszczeniami biurowymi do strony targowiska oraz bloku zawierającego magazyn i toaletę przy targowisku. Wszystkie elementy zostały zespolone przestrzennym dachem w spadkach i pergolą.

Targowisko usytuowane w głębi działki podzielono na mniejsze obszary celem uniknięcia wytworzenia wysp ciepła, zaprojektowano stanowiska targowe z dostępem do obsługi komunikacyjnej, funkcjonujące wymiennie jako strefy dedykowane sportowe. W części tragowiska zachowano maksymalnie istniejące drzewa.

Architektura obszaru T2 nawiązuje do estetyki przyjętej na obszarze T1. Zastosowanie drewnianych elementów malowanych na zielono oraz horyzontalnej struktury zadaszenia daje spójny i charakterystyczny wyraz.

Propozycja projektowa uwzględnia rozwiązania proekologiczne w formie zastosowania m.in. paneli fotowoltaicznych, redukcję zanieczyszczenia światłem, zielonych dachów, naturalnych materiałów czy retencji wód opadowych.


opinia jury

Do najważniejszych atutów pracy należy dobre rozpoznanie charakteru gminy Izabelin, trafne zidentyfikowanie potrzeb mieszkańców, przeanalizowanie cech i uwarunkowań środowiskowych projektowanego miejsca. Ta analiza niewątpliwie pozwoliła na zaproponowanie ciekawych rozwiązań w zagospodarowaniu terenu, wpisujących się w krajobraz gminy z udziałem dużej ilości powierzchni biologicznie czynnej, z wykorzystaniem rodzimych gatunków roślin oraz zachowaniem większości drzew. W obszarze I, zaprojektowano czysty układu urbanistyczny, tworzący dobre powiązanie z budynkami użyteczności publicznej, który porządkuje przestrzeń, podkreślając jednocześnie atuty krajobrazu i wpisując się w jego tożsamość.

Ponadto, autorzy pracy zaproponowali rozwiązania przestrzenne z użyciem drewna jako podstawowego budulca najlepiej wpisującego się w leśny charakter gminy. Zaprojektowane rozwiązania elementów małej architektury dobrze łączą funkcje użytkową, np. modułowe ogrodzenia z ławkami będące jednocześnie ścianką do wystaw fotografii, prac malarskich, a także wiatą na rowery i przystankiem są skierowane do szerokiej grupy użytkowników dające wiele formy wykorzystania i aktywności różnorodnych grup wiekowych oraz środowisk społecznych. Również, zaprojektowanie modelowego ogródka warzywnego jest dobrym pomysłem na połączenie funkcji estetyczno-edukacyjnej i jednocześnie użytkowej.

Praca zawiera dobrze i wnikliwie dobrane gatunki roślin rodzimych wraz z doborem wymaganych siedlisk. Dobrym pomysłem jest zaprojektowanie tematycznych rabat zapożyczonych z krajobrazu puszczy kampinoskiej jako modelowe rozwiązanie przed budynkiem Urzędu Gminy, co obok poszanowania i symbiozy krajobrazu może mieć walory edukacyjne, wpisujące się w trend gminy Izabelin, która promuje stosowanie rodzimych gatunków roślin stosowanych w przestrzeniach publicznych jak również zachęca do wprowadzania rodzimych roślin do prywatnych ogrodów przydomowych.

W terenie II — dobrym pomysłem jest elastyczny układ targowiska, pozwalający na zamienne wykorzystanie terenu z zaprojektowaniem wygodnego układu komunikacyjnego i podziałem terenu na kwartały dla zmniejszenia zwartej powierzchni zabudowanej i wprowadza miejsca aktywności sportowej co niestety przełożyło się na niedostatek miejsc parkingowych (w szczególności dla niepełnosprawnych) w strefie wschodniej Urzędu Gminy.

Do słabiej rozwiązanych elementów projektu, zdaniem Sądu konkursowego zaliczyć należy m.in:

-brak dostatecznego przeanalizowania potrzeb i zaproponowania usytuowania miejsc postojowych w obszarze I, z zawartej w opisie informacji wynika chęć przeniesienia parkingów poza teren opracowania, bez wskazania miejsc i wskaźników parkingowych poza terenem;

-zbyt monumentalna i dominująca skalą wieża usytuowana przed budynkiem Urzędu Gminy, konieczność umocnienia jej odciągami zaburza funkcjonalność terenów;

-skala i kolorystyka zaproponowanych rozwiązań architektonicznych nie odzwierciedla ażurowości i świetlistości lasu;

-w programie funkcjonalnym budynku banku na dz. nr 968, zostały zaburzone relacje powierzchni pomieszczeń socjalnych i biur w stosunku do powierzchni obsługi klientów banku;

-w budynku CUS usytuowanym w obszarze II – do przeanalizowania usytuowanie świetlicy w części biurowej z ciasnym przejściem przy stanowiskach pracy BOM-u, rozwiązanie nie funkcjonalne.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE