II Nagroda — KURYŁOWICZ & ASSOCIATES

Konkurs na projekt budynku naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Furmańskiej

II Nagroda
35 000 zł

autorzy
KURYŁOWICZ & ASSOCIATES
zespół projektowy: prof. dr. hab. Ewa Kuryłowicz, Piotr Kuczyński, Maria Saloni-Sadowska, Katarzyna Flasińska-Rubik, Aleksander Krauze, Paulina Kalska, Marcin Kitala, Paweł Nowak, Tomasz Pniewski, Piotr Prokopowicz, Marcin Szubski
architektura krajobrazu: Robert Nowicki, Aleksandra Słodka
konstrukcja: Biuro Projektów Konstrukcji Budowlanych KiP: Piotr Kapela, Piotr Pachowski
instalacje: ROGER PRESTON Polska: Jarosław Tyszko, Mariusz Blechar


opinia jury

Pracę tę doceniono za interesującą kompozycję przestrzenną, wrażliwe kształtowanie kompozycji pierzei ul. Dobrej i poszukiwanie formy architektonicznej pasującej skalą do otoczenia. Rekreacyjny dziedziniec zaproponowano w centralnej części kwartału co determinuje jego charakter jako przestrzeni półprywatnej. Na uwagę zasługuje koncepcja kaskadowego holu wejściowego jako przestrzeni wyraźnie centralnej, pozwalającej na integrację społeczności akademickiej. Autorzy nadali czwartej kondygnacji wyraźnie odmienny uspokojony charakter. Pozytywnie oceniono wprowadzenie sal dydaktycznych na tę kondygnację.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE