II Nagroda — Inicjatywa Projektowa

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno–urbanistycznej zagospodarowania Głównego Rynku oraz Nowego Rynku wraz z łączącą je ulicą Kanonicką w Kaliszu

II Nagroda

autorzy
Inicjatywa Projektowa

zespół projektowy: Piotr Straszak, Mikołaj Zdanowski, Iwona Pawlak, Anna Woźny, Szymon Chwazik


opinia jury

Wykreowanie spójnych i atrakcyjnych przestrzeni Nowego Rynku i Głównego Rynku, przy zastosowaniu oszczędnych środków. Autorzy pracy zaproponowali prawidłowe i konsekwentne strefowanie funkcji w obszarze Nowego Rynku, przez co stworzyli uporządkowany, zdyscyplinowany i przyjazny charakter tego miejsca, z jednoczesnym umożliwieniem wykorzystywania Nowego Rynku na potrzeby imprez o charakterze okolicznościowym i masowym. Udana propozycja wprowadzenia pawilonu kawiarnianego jako „zwornika” pomiędzy przestrzenią Nowego Rynku a plantami i wylotem ul. Kanonickiej, będącego jednocześnie ukłonem w stronę historycznego układu przestrzennego.

Mankamentem jest zbytnie nagromadzenie małoskalowych elementów na Rynku Głównym. Według oceny sądu zaproponowane obiekty na Nowym Rynku mają za małą wysokość w stosunku do otaczającej zabudowy.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE