II Nagroda — Małeccy Biuro Projektowe

Konkurs na oprac. koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zadania Rozbudowa i przebudowa ulic: Traugutta (od ul. Kraszewskiego), Jagiellońska, Szczęśliwa, Zielony Rynek, Miedziana, Zduńska wraz z infr. tow. w ramach zadania „Zielone tereny Śródmieścia”

II Nagroda
15 000 zł

autorzy
Małeccy Biuro Projektowe


opinia jury

Drugą nagrodę przyznano za interesujące rozwiązania projektowe i przestrzenne odpowiadające w dużej mierze na potrzeby mieszkańców oraz wynikające z uwarunkowań lokalnych, nadając nową i ciekawą funkcję obszarom strefy miejskiej. Na uwagę zasługuje również zastosowanie różnorodnych rozwiązań szaty roślinnej oraz małej architektury, szczególnie dla ulicy Zduńskiej, a także zagospodarowanie przestrzeni przed pomnikiem Armii Krajowej. Prawidłowe rozwiązania komunikacyjne, w tym rozdział komunikacji pieszej, rowerowej i kołowej również znalazły uznanie w oczach sądu konkursowego. Na uwagę zasługuje właściwie połączenie funkcji mieszkaniowych i komunikacyjnych. Praca nie rozwiązuje wszystkich problemów zawartych w oczekiwaniach zamawiającego, jednak najpełniej z nadesłanych prac na nie odpowiada.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE