II Nagroda — Zuzanna Czop

Wyniki studenckiego konkursu na projekt budynku dydaktycznego Politechniki Krakowskiej – „Łobzów Courtyard”

II Nagroda
6 000 zł

autorka
Zuzanna Czop

uczelnia
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej,
Katedra Projektowania Architektonicznego (A-06)

opiekun
dr Marcin Gierbienis

opis autorski

Zielona harmonia przy Pałacu Łobzowskim to budynek przyjazny środowisku, który staje się częścią natury, stawiając na pierwszym
miejscu florę i faunę. Projekt rozpoczął się od prostej formy, która chroniąc istniejący drzewostan, zyskała charakterystyczne wycięcia i
jednocześnie własną tożsamość. Ponadto zaprojektowano zielony dach użytkowy, aby zwiększyć powierzchnię biologicznie czynną oraz urozmaicić przestrzeń społeczną. Obiekt otaczają ścieżki inspirowane naturą, które wiją się pomiędzy dziką zielenią i drzewami. Tereny spacerowe zlokalizowano również na dachu, aby oglądać i odczuwać przyrodę z innej perspektywy. Aby dopełnić bryłę, przyjęto naturalne i delikatne materiały — surowe drewno, transparentne szkło oraz betonową posadzkę o piaskowym odcieniu. Dzięki tym przyjętym założeniom powstał nieinwazyjny, subtelny i przejrzysty budynek.
Skupiając się na funkcji obiektu — przestrzeń, rozumiana jako wielofunkcyjna, rozlewa się na cały budynek. Studenci mają wiele
możliwości spędzania czasu w tym obiekcie – od wykładów, warsztatów po nawiązywanie relacji i odpoczynek. Warto też wspomnieć o rozwiązaniach ekologicznych takich jak bioróżnorodność, będąca schronieniem różnych małych zwierząt, panele fotowoltaiczne, czerpiące energię ze słońca czy zbiornik na wodę deszczową używaną do podlewania roślin. Oprócz tego budynek ma wykorzystywać oświetlenie led, pompę ciepła oraz rekuperację.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE