II Nagroda — M.O.C. Architekci

Wyniki konkursu na opracowanie koncepcji rozbudowy Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny

II Nagroda
30 000 zł brutto

autorzy
M.O.C. Architekci

zespół projektowy
Ewa Janik, Błażej Janik, Julia Nikodem


opinia jury
Sąd konkursowy zdecydował o przyznaniu II nagrody dla pracy nr 019 w uznaniu poszukiwań przestrzennych, w których wyniku powstała ciekawa kompozycja budynku wpisanego w krajobraz. Zaproponowane rozwiązanie obejmuje budynek rozbity na kilka prostopadłościennych brył, w znacznej mierze wkopanych w teren, na czym zyskuje kubatura istniejącego Domu Polskiego. Rozwiązania materiałowe są w ocenie Sądu konkursowego trafne. Budzi wątpliwość zaprojektowana ścieżka zwiedzania. W dalszych fazach opracowania projektowego (projekt budowlany i wykonawczy) należy przeanalizować zasadność realizacji garażu podziemnego oraz podziału sali wystaw stałych na dwie odrębne przestrzenie, wymuszającego w trakcie zwiedzania wejście na poziom terenu i powrót na kondygnację podziemną.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE