II Nagroda — Archistudio S.C.

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję przebudowy trzech kamienic na cele mieszkaniowe w Katowicach przy ulicy Mariackiej

II Nagroda
12 000 zł

autorzy
Archistudio S.C.
zespół projektowy:
Tomasz Studniarek Małgorzata Pilinkiewicz


opinia jury

Nagrodę przyznano za racjonalny, konsekwentny i ekonomiczny sposób stworzenia atrakcyjnej płaszczyzny do wszelkiego rodzaju międzysąsiedzkich relacji; dialog pomiędzy szczerością wobec współczesności a szczerością historyczną stwarza wątpliwości natury konserwatorskiej. Wątpliwości jury wzbudziło wyburzenie dobrze zachowanej substancji istniejącej i rozdźwięk pomiędzy fasadmi kamienic nr 30 i 32 a kryjącym się za nimi nowymi strukturami o typologii galeriowej.

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE