II Nagroda — Jarosław Bąkowski, Aleksander Bielawski, Natalia Gruchała, Maja Karoń, Michał Lubas, Dominik Sędzicki (Primal - Arch)

Wyniki konkursu na projekt zabudowy i zagospodarowania głównej osi kompozycyjnej Gdyni – Pirs Przyszłości

II Nagroda
25 000 zł

autor
Primal - Arch

zespół projektowy
Jarosław Bąkowski, Aleksander Bielawski, Natalia Gruchała, Maja Karoń, Michał Lubas, Dominik Sędzicki


opinia jury

Praca, zdaniem Sądu Konkursowego, zasługuje na uznanie z uwagi na poszanowanie i rewitalizację układu urbanistycznego tego fragmentu Śródmieścia Gdyni. Dążąc do wzmocnienia tożsamości miejsca, Autorzy proponują rozwiązanie służące podkreśleniu istniejącej osi kompozycyjnej projektowanym układem wodnym. Jego początek stanowi rzeźbiarska forma „koła wodnego”, otaczającego istniejącą fontannę miejską. Kontynuowany w formie płytkiego kanału, zwieńczony jest obniżeniem fragmentu pirsu w kierunku południowym z utworzoną taflą wody, która zimą może służyć jako lodowisko.
Koncepcja w równym stopniu jak na wodzie, oparta jest na zieleni wprowadzonej intencjonalnie w dużej ilości, stanowiącej niezwykle interesującą oprawę dla ekspozycji zabytkowej łodzi podwodnej ORP Sokół, która zamiast w wodzie jest zanurzona w zieleni.
Elementem wzmacniającym kompozycję układu jest spacerowa estakada, poprowadzona równolegle do północnej krawędzi pirsu, pod którą ulokowano wielofunkcyjne pawilony. Z niej możliwe jest oglądanie Zatoki ponad konstrukcją falochronu.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE