II Nagroda — Karina Jędrak-Kościesza, Katarzyna Starzycka

Wyniki konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania Placu 3 Maja w Wołominie. „Odetchnij na Placu 3 Maja”

II Nagroda
15 000 zł

projekt
Plac naturalnie

autorki
Karina Jędrak-Kościesza (architektka), Katarzyna Starzycka (architektka krajobrazu)


opinia jury

W oczach sędziów głównym walorem pracy i przedstawionych w niej rozwiązań jest wrażliwość w kształtowaniu przestrzeni jako system wnętrz. Obawy budzi prawidłowość zastosowania rozwiązań projektowych dobrych dla kształtowania wnętrz parkowych i krajobrazowych we wnętrzu urbanistycznym tej skali i funkcji. Wskutek przyjętych założeń relacje przestrzenne i proporcje przestrzeni wnętrza urbanistycznego stały się nieadekwatne dla wymagań stawianych placom w mieście – wnętrze stało się bardziej parkiem.

Za wadę uznano również brak jednoznacznej definicji placu przez zbytnie rozczłonkowanie przestrzeni. Interesującym elementem jest wprowadzenie zróżnicowanej topografii terenu zielonego. Uwagę zwraca wielofunkcyjny element małej architektury w postaci wijącej się giętej wstęgi rury, który to mógłby być przystosowany projektowo do różnych funkcji jednocześnie będąc delikatnym i nie zaburzającym odbioru zielonego otoczenia.

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
SIATKA - METAL - PROGRESS
Ekologiczne nawierzchnie brukowe
INSPIRACJE